Skip to content

BravoPolicy

Giới Thiệu Bảo Hiểm Thu Nhập Hưu Trí Dành Cho Thợ Nail (Nail Technicians)

Đây là một loại bảo hiểm nhân thọ (life insurance) nhưng có những lợi ích khác:

Khi bạn qua đời bất cứ lúc nào, gia đình bạn sẽ nhận được tiền bảo hiểm​

Nếu bạn bị bệnh nan y, bạn sẽ được rút tiền bảo hiểm để chữa bệnh và sinh sống​

Núc về hưu, bạn sẽ được rút tiền từ bảo hiểm để làm thu nhập về hưu (retirement income)​

Chỉ tiết kiệm $10 mỗi ngày, lúc về hưu, bạn có thể sẽ nhận được đến $20,000 mỗi năm từ hợp đồng bảo hiểm.

Các Đối Tác Công Ty Bảo Hiểm Hàng Đầu

Vì Sao Bảo Hiểm Lại Có Thể
Trả Thu Nhập Hưu Trí Cho Bạn?

Đóng tiền vào hợp đồng bảo hiểm của bạn như là bỏ tiền vào tài khoản tiết kiệm về hưu của bạn, nhưng tốt hơn:

Một phần lớn tiền bạn đóng hàng tháng sẽ được bỏ vào tài khoản đầu tư do công ty bảo hiểm quản lý

Công ty bảo hiểm sẽ đầu tư “đảm bảo an toàn” vào những công ty lớn nhất trên thị trường chứng khoán của Mỹ. Đầu tư “đảm bảo an toàn” có nghĩa là:

- Khi thị trường chứng khoán tăng trưởng, thì bạn sẽ được hưởng lợi. Tài khoản đầu tư trong hợp đồng bảo hiểm của bạn cũng sẽ tăng lên.

- Khi thị trường chứng khoán thụt giảm thì công ty bảo hiểm sẽ có biện pháp giảm rủi ro để tài khoản đầu tư của bạn không bị giảm đi mà cũng không tăng lên.

Khi bạn về hưu, thu nhập hưu trí của bạn sẽ được trả từ tài khoản đầu tư của hợp đồng bảo hiểm của bạn

Một Vài Ví Dụ Thực Tế

Tính Hiệu Quả Của Bảo Hiểm Này

Nguyệt, 37 tuổi, thợ nail ở DC.

– Đóng $10/ngày ($300/tháng) từ năm 37 đến 65 tuổi – Tổng cộng sẽ đóng $100,800 trong 28 năm.

– Về hưu ở 65 tuổi. Từ năm 66 đến năm 90 tuổi (25 năm), Nguyệt sẽ có thể nhận đến $20,000 mỗi năm thu nhập hưu trí từ hợp đồng bảo hiểm này.

– Tổng cộng Nguyệt sẽ nhận được $500,000 thu nhập hưu trí trong 25 năm, gấp ~5 lần số tiền Nguyệt đóng.

– Nếu Nguyệt qua đời lúc 91 tuổi, gia đình Nguyệt vẫn còn nhận được khoảng $48,000 tiền tử từ hợp đồng bảo hiểm.

Lan, 32 tuổi, thợ nail ở Texas.

– Đóng $15/ngày ($450/tháng) từ năm 32 đến 60 tuổi – Tổng cộng sẽ đóng $151,200 trong 28 năm.

– Về hưu ở 65 tuổi. Từ năm 66 đến năm 90 tuổi (25 năm), Lan sẽ có thể nhận đến $45,000 mỗi năm thu nhập hưu trí từ hợp đồng bảo hiểm này.

– Tổng cộng Nguyệt sẽ nhận được $1,125,000 thu nhập hưu trí trong 25 năm, gấp ~7.4 lần số tiền Lan đóng.

– Nếu Lan qua đời lúc 91 tuổi, gia đình Lan vẫn còn nhận được khoảng $110,000 tiền tử từ hợp đồng bảo hiểm.

Nam, 32 tuổi, thợ nail ở California.

– Đóng $20/ngày ($600/tháng) từ năm 32 đến 65 tuổi – Tổng cộng sẽ đóng $237,600 trong 33 năm.

– Về hưu ở 65 tuổi. Từ năm 66 đến năm 90 tuổi (25 năm), Nam sẽ có thể nhận đến $60,000 mỗi năm thu nhập hưu trí từ hợp đồng bảo hiểm này.

– Tổng cộng Nam sẽ nhận được $1,500,000 thu nhập hưu trí trong 25 năm, gấp ~6.3 lần số tiền Nam đóng.

– Nếu Nam qua đời lúc 91 tuổi, gia đình Nam vẫn còn nhận được khoảng $230,000 tiền tử từ hợp đồng bảo hiểm.

Những Lợi Ích Khác

Của Hợp Đồng Bảo Hiểm Này

Bạn không phải đóng một đồng tiền thuế nào cả cho 100% thu nhập bạn nhận được từ hợp đồng bảo hiểm này

Tiền thu nhập từ hợp đồng bảo hiểm này không ảnh hưởng đến “tiền già” bạn sẽ nhận được từ chính phủ lúc về hưu

Nếu bạn qua đời trước năm 65 tuổi, gia đình bạn vẫn nhận được tiền tử từ bảo hiểm.

Số tiền này khá lớn, từ $300,000 đến $500,000, tùy vào số tiền bạn đóng hàng tháng và hợp đồng cụ thể của bạn.

Chúng Tôi Là Ai?

Tôi tên là Trương Minh Thắng. Sang Mỹ năm 2007. Hiện giờ đang sinh sống ở Washington DC.

– Tốt nghiệp Thạc Sỹ Quản Trị Kinh Doanh (MBA) của trường đại học University of California at Berkeley danh giá với xuất học bổng toàn phần năm 2009.

– Sau khi tốt nghiệp thạc sỹ, tôi đã làm việc trong lĩnh vực bất động sản, tài chính, ngân hàng, và bảo hiểm ở các công ty hàng đầu ở Mỹ và Anh Quốc như là: HSBC, Capital One, realtor.com, và NerdWallet.

Em gái tôi là Nguyệt, làm nail ở Washington DC.

– Trong quá trình giúp Nguyệt chuẩn bị cho kế hoạch về hưu bằng hợp đồng bảo hiểm này, tôi mới nghĩ rằng nhiều người làm nail như Nguyệt cũng nên có bảo hiểm này để phụ vào thu nhập lúc về hưu, ngoài “tiền già” của chính phủ và tiền tiết kiệm trong tài khoản ngân hàng. Tiền tiết kiệm trong tài khoản ngân hàng thì lãi suất qúa thấp nên sẽ không sinh lợi được bao nhiêu cả.

– Vì thế tôi quyết định thành lập công ty BravoPolicy để giúp nhiều người như Nguyệt. BravoPolicy là một broker chuyên về life insurance. Chúng tôi làm việc với 30+ công ty bảo hiểm hàng đầu của Mỹ để so sánh và lựa chọn bảo hiểm tốt nhất cho trường hợp cụ thể của bạn.

Xin liên lạc với tôi qua địa chỉ email:

thang@bravopolicy.com